Covid19 kao pokretač digitalizacije

6. oktobar 2020.|

Ove godine suočili smo se sa brojnim privatnim i poslovnim izazovima i promenama, stekli nove navike, razmotrili stare mehanizme i naučili nešto novo o sebi i drugima. Spakovali smo lap-topove, uspostavili kućne kancelarije, sastanke održavali putem aplikacija, upload-ovali domaće zadatke putem Google Classroom-a i prisustvovali Viber roditeljskim sastancima. Godina 2020. je donela rizike koje smo [...]