Od vizije do stvarnosti

13. avgust 2016.|

U razgovoru sa kolegama iz Marketing magazina, Bojana Stanković, naš Account Director, govorila je o počecima Smart Vision-a kao agencije, našem pristupu klijentima za koji se može reći da je izražen kroz moto kompanije. From Vision to Reality – Od vizije do stvarnosti: Ovo je smernica kojom se rukovodimo u svakodnevnom radu. Priču o Smart [...]