Smart Vision na krovu Evrope!

17. jun 2024.|

Uspešan tim je više od zbira svih svojih delova, jedna je od izreka koje na najbolji način oslikavaju timski rad, a ujedno i svaku uspešnu kompaniju, preduzeće, agenciju...  Kako bi naš tim bio povezaniji, jači i uspešniji, neophodno je da se dobro poznajemo i verujemo jedni drugima, ali i da se zajedno glasno smejemo, [...]