Izgradnja odnosa sa klijentima u vreme pandemije

23. decembar 2020.|

Kako period krize i poslovne opasnosti prevesti u priliku za uspeh? Pandemija je uticala kako na ljudske živote, tako i na ekonomiju na svetskom nivou, stavljajući na borbeni front mnoge biznise i delatnosti. Dok poslovni prihodi postepeno opadaju, a klijenti usled potrebe za smanjivanjem troškova sa sobom povlače i svoje biznise u izolaciju, marketing agencije [...]