Collab ili kolaps? pitanje je sad

27. novembar 2023.|

Kolege iz Marketing mreže su se ove godine usmerili na jedno važno pitanje kako kroz organizaciju ovogodišnjeg KAKTUS festivala, tako i kroz pripremu svoje godišnje ADBOOKA publikacije. Važno pitanje "Collab ili kolaps?" postavljeno je stručnjacima iz sveta marketinga i komunikacije sa željom da se istakne snaga i potencijalne kolaboracije i umrežavanja. Smelost i odvažnost [...]