Ključna uloga marketinških agencija u oblikovanju održivog poslovanja velikih kompanija

28. mart 2024.|

U današnjem globalnom spektru poslovanja, Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) postaje sve važniji faktor za kompanije koje žele da ostvare uspeh dugoročno. U ovom kontekstu, uloga marketinških agencija postaje ključna za oblikovanje poruke koja stiže do potrošača. Dok su se prethodno marketinške agencije uglavnom fokusirale na promociju proizvoda ili usluga, danas se sve [...]