Smart Vision se priključio kampanji za pomoć socijalnim preduzećima #KampanjaNaDar

24. avgust 2017.|

Marketing mreža, interaktivan portal koji ima za cilj umrežavanje i poslovno povezivanje svih učesnika na tržištu marketinških komunikacija, pokrenula je društveno odgovornu akciju #KampanjaNaDar. Akciji se pridružilo 17 socijalnih preduzeća, kao i kreativnih PR i digitalnih agencija u Srbiji. Između ostalog i naša agencija, koja će u okviru ove akcije donirati kampanju socijalnom preduzeću Agro [...]