PR divizija

Smart Vision - Division PR Hero 2020

Tradicionalno gledano, PR je plasiranje vaše poruke/vesti/proizvoda u (tradicionalne) medije. Kao aktivna i fleksibilna agencija, koja drži korak sa svetom koji se izuzetno brzo menja, znamo da je PR mnogo više od toga – evoluirao je i mnogo je više integrisan u celokupni marketing i komunikacije jedne kompanije. Naša strateška i funkcionalna rešenja obuhvataju i tradicionalni pristup, kao i online alate i svo bogatstvo novih medija, što je kombinacija koja garantuje najefikasniju komunikaciju.

Kao naša prva strast, odnosi s javnošću i danas su jedan od najvažnijih aspekata našeg posla. Usluga koju ćemo vam pružiti je kompletna, precizna i pogađa cilj, nalazio se on u Srbiji ili bilo gde u regionu. Takođe, smatramo da PR mora da bude energičan i kreativan i da najbolje funkcioniše kada obuhvata sve segmente koje nudimo:

  • Kreiranje baze novinara za određenu oblast
  • Redovno ažuriranje baze podataka ključnih medija
  • Lokalizacija saopštenja i vesti (prevod, lektorisanje…)
  • Distribucija saopštenja uključujući praćenje i kliping izveštaje
  • Lokalna kontakt osoba za saradnju sa novinarima
  • Praćenje medija
  • Upravljanje procesom testiranja proizvoda

Kako sve ovo radimo? Tako što: kreiramo i distribuiramo sadržaj koji novinari i javnost smatraju relevantnim, pratimo odjek u medijima i analiziramo rezultate, pripremamo uvek nove i jedinstvene press materijale koji imaju efekta, planiramo advertajzing kampanje tako da dopunjuju našu PR strategiju.

Kao član GlobalCom PR mreže, od 2011.godine pokrivamo internacionalne projekte, sarađujući sa partnerskim agencijama  iz celog sveta.