Svoje iskustvo u oblasti internih komunikacija naše Bojana Stanković i Dragana Marinković Dimitrijević podeliće sa učesnicima radionice Zaposleni = ambasadori brenda koja će se održati u okviru predstojećeg foruma Izazov 2016.

Tim povodom o ovoj temi govorile su i za portal Marketing mreža. U nastavku donosimo deo njihovog izlaganja.

***

Interna komunikacija svakako nije prvo na šta se pomisli prilikom pomena pojma odnosi s javnošću, ali je definitivno oblast koja je izuzetno značajna za slanje poruka o kompaniji u komunikacijsko okruženje. Zaposleni u kompaniji jesu javnost i to izuzetno važna javnost koja utiče na kreiranje slike o brendu- pozitivne, ali i negativne.

Ambasadorska uloga zaposlenih je nesporna, ali kako uticati na to šta će ambasadori reći o kompaniji i brendu u svom mikro okruženju? Ono što bitno utiče na stav zaposlenog prema kompaniji jeste stepen osećanja pripadnosti na koji se može uticati kroz KOMUNIKACIJU. Sa internim korisnicima, zaposlenima pojedinačno, organizacionim delovima, organizacijama zaposlenih, komunicira se kroz unutarorganizacijski ili korporativni PR, a njihov odnos prema sopstvenoj organizaciji, (ne)identifikovanje sa njenim ciljevima, i javno, pojedinačno ili grupno delovanje, direktno može da utiče na stepen i vrstu publiciteta organizacije ili proizvoda.

Da bi kreirali dobar imidž unutar preduzeća menadžment ili PR sektor treba da obrate posebnu pažnju na uspostavljanje uspešne interne komunikacije pod kojom se podrazumeva prenošenje informacija o preduzeću, proizvodima i aktivnostima koje su trenutno aktuelne i doprinose izgradnji uspešnog imidža firme. Na taj način kompanija prenosi svoju misiju i ciljeve na zaposlene i doprinosi da interesi zaposlenih budu u skladu sa interesima preduzeća. U suštini, osnovna uloga interne komunikacije je da zaposleni budu usmereni prevashodno ka ostvarivanju zajedničkog cilja, da osete pripadnost brendu i samim tim će i rezultat njihove eksterne komunikacije biti pozitivan.