Panta rei – Sve teče, sve se menja – to je činjenica koju je bitno uvek imati na umu.  Ključ ličnog i poslovnog uspeha je u prilagođavanju stalnim promenama. Neke od njih će nas iznenaditi, za druge se možemo pripremiti. Osluškivanje trendova u našoj industriji jedan je od naših načina da promene i u ovoj 2020. godini pretvorimo u pobede.

 • Specijalizacija
  Duboko razumevanje industrije klijenta u 2020. postaje jedan od ključnih elemenata prilikom odluke o angažovanju PR agencije. Razlog iza ovakvog promišljanja kompanija jeste i percepcija PR agencije kao partnera, koji upravo zavaljujući ekspertizi umnogome može doprineti strateškom pristupu i nastupu kompanije. Stoga agencije širom sveta pokazuju tendenciju ka specijalizaciji, pa čak i potpunom fokusiranju na jednu industriju.
 • PR kao deo strateških marketinških kampanja
  Uz veću specijalizaciju PR postaje integrisaniji u marketing, tako da se predviđa da će PR u budućnosti igrati značajniju ulogu u marketinškim strategijama. Šta ovo znači i kakve promene donosi PR stručnjacima? U prošlosti, marketing timovi bili su ti koji su konceptualizovali kampanje i kao gotove strategije slali PR-u na implementaciju. Sada se očekuje veće uključenje PR timova u strateški proces.
 • Sadržaj fokusiran na emocije
  Stručnjaci u oblasti PR-a biće fokusirani na kreiranje sadržaja čiji je cilj intenzivnije direktno angažovanje pojedinaca. Uključivanje većeg broja content strategists/content writing eksperata u PR timove, jedan je od načina na koji će agencije dostići maksimalnu kreativnost i maksimalne efekte.
 • Članci u obliku liste – način za privlačenje pažnje
  Dugim tekstovima više nije moguće zadržati pažnju čitalaca. Zbog toga praksa koju već nekoliko godina primećujemo u medijima ove godine postaje dominantnija nego ikada. Članci u obliku liste tzv. listicles (baš kao i ovaj koji čitate) su informativni, kratki i jednostavni, a to je nešto što savremeni čitaoci cene.
 • Kreativna upotreba novih tehnologija
  Izmenjena i virtuelna realnost (AR i VR) donose nov način predstavljanja brendova i prenosa širokog spektra ključnih poruka. Stoga je pred stručnjacima u oblasti komunikacije osmišljavanje najboljih i najkreativnijih načina kako iskoristiti mogućnosti tehnologije u razvoju.