Bojana Stanković, direktorka komunikacija agencije Smart Vision jedna je od tri stručnjaka iz oblasti odnosa sa javnošču kojoj je pripala čast da odlučuje o pobedniku ovogodišnjeg, trećeg po redu, takmičenja za najbolje komunikacijske projekte u regionu The!Award. Osim nje, Srbiju će, na ovom već prestižnom regionalnom takmičenju, predstavljati prof. dr Tamara Vlastelica, profesor marketing menadžmenta i odnosa s javnošću Fakuteta organizacionih nauka u Beogradu i Una Perović, PR menadžer za IKEA SEE.

U žiriju su se takođe našli i Majda Žujo, direktorka korporativnih komunikacija kompanije Podravka, Bojana Mandić iz agencije Komunikacijski laboratorij i Radovan Klaić iz agencije Impressum komunikacije ispred Hrvatske, dok će Bosnu i Hercegovinu predstavljati Irena Miličević Vukoja iz agencije Media marketing, Aida Šalkić iz agencije Beyond consulting i Doc. dr. sc. Marijan Primorac sa Sveučilišta u Mostaru, a ispred Slovenije će odluku donositi Anita Kovačič Čelofiga iz Slovenskog udruženja za odnose s javnošću, Maja Kalan, menadžerka korporativnih komunikacija kompanije Lactalis i Jernej Kovač, direktor PR i komunikacija Ministarstva enonomije, tuzima i sporta Slovenije.

Prijave za takmičenje su otvorene do 2. oktobra 2023. godine u 18 časova i mogu se prijaviti agencije, korporacije, nevladin sektor i javne ustanove iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine i to u devet takmičarskih kategorija: za odnose s javnošću u ustanovama, udruženjima i nevladinim organizacijama, za odnose s javnošću za velika, mala i srednja trgovačka društva, društveno odgovorno poslovanje, unutrašnju komunikaciju i kriznu komunikaciju, političku i digitalnu komunikaciju i komunikaciju događaja. Kampanje koje se prijavljuju moraju biti ralizovane tokom 2022. godine I mogu biti lokalne, ali i međudržavne.

Proglašenje pobednika kao i dodela nagrada održaće se po prvi put uživo, u Splitu 30. novembra, u sklopu programa godišnje KOMferencije koju organizuje Hrvatska udruga za odnose s javnošću.