Ove godine suočili smo se sa brojnim privatnim i poslovnim izazovima i promenama, stekli nove navike, razmotrili stare mehanizme i naučili nešto novo o sebi i drugima. Spakovali smo lap-topove, uspostavili kućne kancelarije, sastanke održavali putem aplikacija, upload-ovali domaće zadatke putem Google Classroom-a i prisustvovali Viber roditeljskim sastancima. Godina 2020. je donela rizike koje smo predupredili odgovornim ponašanjem – nošenjem maske u zatvorenom, socijalnim distanciranjem i pojačanom higijenom prostora. Ipak, pored rizika, stigle su i mogućnosti. Neke od mera uticale su na promene životnih navika i svojevrsno „preseljenje” na mrežu, tako  da se sa sigurnošću može reći da je zdravstvena kriza podstakla digitalizaciju.

Njen napredak nikada nije bio brži. U svojoj seriji razgovora „Da li ovo menja sve?“ (Does This Change Everything?) Evropska investiciona banka trenutnu situaciju vidi kao veliki korak u digitalnu ekonomiju, ocenjujući da su promene koje je uzrokovao korona virus učinile da se kompanije i privatni korisnici bolje tehnički opreme, povećaju upotrebu interneta, ali i korišćenje različitih softvera uključujući bezbednosna rešenja i VPN. Još važnije, tokom krize je uočen njihov značaj, a ljudi su stekli navike kojima će se rukovoditi i po okončanju pandemije.

Različiti segmenti života postaju digitalizovani, a stepen digitalizacije, naravno, varira od države do države. Tako, primera radi u Nemačkoj sve veći značaj dobija digitalizacija zdravstvenih usluga. Prema uvidima agencije za istraživanje tržišta Bitkom research, 62 odsto stanovnika ove države smatra da usluge digitalnih pregleda i konsultacija treba dodatno razviti u budućnosti, kao i da je poželjno omogućiti otvaranje bolovanja putem telefona, e-mail-a, Messenger-a ili neke druge prigodne aplikacije.

Zdravstvena kriza nam je, dakle pokazala, da nove tehnologije imaju veliki potencijal i benefite. To su „otkrili“ i oni sektori koji do sada nisu bili okrenuti digitalizaciji, ali i pojedinci. Mnogi su tek sada prvi put „probali“ eBanking usluge, videli kako funkcionišu eCommerce platforme ili putem aplikacije zakazali kontrolni pregled.

Stoga se slobodno može reći da će ovaj talas digitalizacije nesumnjivo dovesti do sledećeg talasa i imati stalan uticaj, čak i onda kada okolnosti koje su ubrzale digitalizaciju postanu sećanje koje bismo voleli da zaboravimo, ali iz koga ćemo sigurno učiti. Točak digitalizacije se ubrzava – promene su tu da ostanu!