Jasno je da je digital svet zauzeo prvo mesto u prezentovanju sadržaja, bilo da li je reč o prodajnim ili o influence profilima.

Konkretno i jasno postavljen brend dovodi nas do pravilno odabrane publike koja će zapravo i učestvovati kroz dalji razvoj brenda (kroz preporuke, klikove, share-ove, like-ove, komentare…).

Za razvoj svakog brenda na društvenim mrežama bitna je konstantnost, ali moramo usput i napomenuti zajedno sa njom i jednostavnost, jer u digitalnom dobu naš mozak je naučio da za manje od sekunde primi informaciju i upravo toliko se i naša koncentracija zadržava na određenom postu. Zato je važno da poruka koju šaljemo bude jasna, čista i precizna.

 

Šta jedan brend čini „jasnim“?

Mogli bi da podelimo u tri osnovne kategorije:

  1. Da tačno opisuje nišu, sferu (kroz boje i simbol)
  2. Da ima čitku tipografiju
  3. Lako upamtljiv slogan koji ga opisuje

Pravilno postavljen brend gradi naš profil i daje nam prostor za dalji razvoj.

Na kraju, najvažnije je naravno ceo vizuelni identitet upakovati i ostati mu dosledan kako bi brend opstao i s vremenom prepoznatljiv i kod nove publike.

Zato je važno obratiti pažnju ne samo na sadržaj već i na estetski izgled profila. Statistika kaže da profili koji su vizuelno primamljivi i naš pogled se „lepi“ za njih dobija mnogo veći reach, jer ga prati i publika koja nije samo ciljna grupa već prosto uživa u estetici. Sve to zajedno nam pomaže da se naš brend trasira na tržištu.

Prema statistici iz 2021.godine Reels je zauzeo prvo mesto u broju pregleda na Instagramu, a neki optimalan broj postova da bi sadržaj bio primećen je sledeći:

  1. Story – 4-7 dnevno u razmaku od 2-3 sata, kako bi ste bili konstantno vidljivi
  2. Feed – 2-4 posta nedeljno (tu je uključen i video sadržaj)
  3. Reels – 2 nedeljno

Baš iz tih razloga, kako bi sadržaj ostao kvalitetan, sve više konzumera angažuje marketinške agencije kako bi kreativnim sadržajem zadržao svoju publiku.